Administrativni poslovi

Osnovni problem kod administrativnih poslova je što oduzimaju mnogo vremena i onemogućavaju preduzetnika da se fokusira na posao.

U administrativne usluge spadaju:

  • popunjavanje i podnošenje poreskih prijava (elektronski ili preko pisarnice Poreske uprave)
  • preuzimanje poreskih rešenja, uverenja, upita stanja, zapisnika…
  • odnošenje podnesaka u Poresku upravu

Naša usluga se sastoji ne samo od pukog unošenja podataka u poresku prijavu, već i od stručne pomoći i saveta kako popuniti poresku prijavu i šta od informacija uneti u nju. Mnoga istraživanja javnog mnjenja su pokazala da građani i privrednici ne vole administrativne poslove, jer se troši vreme, živci, a neretko i novac. Mada se smatra da bavljenje ovim aktivnostima ne doprinosi poreskim uštedama, već se samo sprečava izlaganje problemu, istina je malo drugačija.

Pravovremenim podnošenjem poreske prijave izbegavate prekršajnu ili krivičnu odgovornost, međutim smisleno i pametno popunjena poreska prijava može dovesti do nižeg poreza. Recimo, ukoliko u polje Napomena unesete određene činjenice, možete ostvariti poreske olakšice ili uticati na odluku poreskog inspektora da porez bude niži.