Čime se bavimo?

Pružamo savete, držimo obuke i organizujemo konsultacije za građane, preduzetnike, firme i ostale učesnike u privrednim aktivnostima, u vezi sa svim pitanjima iz oblasti poreza i poreskih ušteda, ali i iz onih oblasti koje prirodno idu uz poreze (osnivanje, registrovanje delatnosti, statusne promene...).

Akcenat našeg rada je na poreskim uštedama. Za svakog preduzetnika ili firmu koja nam se obrati, pored ostalih usluga koje pružamo, izračunavamo najpovoljiniji način oporezivanja, na osnovu karakteristika delatnosti, ali i specifičnosti u radu samog klijenta.

Građane savetujemo kako da ostvare poreske olakšice, odnosno kako da im porez bude najniži mogući za svaku transakciju koju obave (kupoprodaja stana, automobila, zemljišta, lokala…), a da pri tome nikada ne izađu iz zakonskih okvira.

Svim učesnicima u privredi smo na raspolaganju kada imaju “nerešive” poreske probleme. Probleme za čije rešavanje nije dovoljno samo poznavati propise, već i biti vešt u njihovoj primeni.

Preduzetnici

U zavisnosti da li ste početnik ili već duže imate preduzetničku radnju, navodimo samo deo konkretnih usluga koje vam možemo pružiti:

 • Osnivanje/brisanje preduzetničke radnje
 • Određivanje najpovoljnijeg načina oporezivanja
 • Konsultacije i pružanje poreskih saveta
 • Savetovanje u vezi sa smanjenjem mesečnih akontacija poreza i doprinosa
 • Podnošenje poreskih prijava i dokumentacije Poreskoj upravi
 • Promene podataka u APR
 • Tumačenje poreskih rešenja
 • Pisanje žalbi i zastupanje u poreskim postupcima

Preporučujemo kurs Tajne niskih poreza preduzetnika namenjen preduzetnicima i svima koji to žele da postanu, jer daje precizne instrukcije šta je potrebno uraditi da bi mesečne akontacije poreza i doprinosa bile znatno niže.

Porezi građana

Naš tim se bavi obučavanjem i savetovanjem građana kako da reše konkretan poreski problem sa kojim se susretnu. Zainteresovanima pružamo mogućnost da ih zastupamo u poreskim postupcima, kao i da preuzmemo na sebe celokupnu administraciju u vezi sa bilo kojim poreskim problemom.

Teme zbog kojih nas građani najčešće kontaktiraju su:

 • porez na prenos apsolutnih prava pri prodaji:
 • nekretnina (stanova, lokala, zemljišta...)
 • vozila
 • porez na kapitalnu dobit
 • godišnji porez na dohodak građana
 • porez na imovinu
 • popunjavanje i podnošenje poreskih prijava

Poseban program poreskih saveta namenjen je sportistima i estradnim umetnicima.


Obuke i kursevi

Cilj svake obuke (kursa) je da onome ko ga pohađa pruži specifično znanje koje može odmah da primeni. Ukoliko na obuci dobijete nabacane i beskorisne informacije, obuka ne opravdava smisao zbog kojeg je organizovana.

Naše obuke (kursevi) su pre svega zasnovane na znanjima do kojih se došlo praksom i zato se razlikuju od drugih. Nema nepotrebnog teoretisanja i improvizacije.

Obavezan deo kursa je radionica, kada vežbamo ono što smo naučili, jer tada stičete ogromno samopouzdanje da možete samostalno rešiti poreski problem primenom znanja koje ste dobili na obuci.

Naročito popularan kurs je Tajne niskih poreza preduzetnika namenjen ne samo postojećim preduzetnicima, već i svima koji nameravaju da to postanu jednog dana. Kurs se bavi minimiziranjem mesečnih poreskih dažbina.

Dodatne usluge

Pored spomenutih usluga, postoji niz dodatnih koje pružamo. U pitanju su usluge koje se mogu odnositi na građane, preduzetnike i pravna lica:

 • odlaganje plaćanja poreskog duga
 • povraćaj PDV-a
 • tumačenje poreskih akata i propisa
 • pisanje žalbi i prigovora
 • rešavanje složenih slučajeva
 • zastupanje u poreskim postupcima
 • konsultacije u vezi sa prekršajnim i krivičnim predmetima

Naglašavamo da u svakoj fazi poreskog postupka možete od nas zatražiti da vas zastupamo ili jednostavno preuzmemo dalju komunikaciju sa poreskim organima.

Zašto mi?

 • Naš tim čine ljudi koji osim stručnosti imaju veliko iskustvo u radu sa poreskim organima
 • Svaki poreski problem se realno sagledava i nude realna rešenja
 • Na obukama se stiču znanja koja možete odmah primeniti
 • Jedini radimo kompletnu analizu i dajemo precizne instrukcije šta treba da uradite da biste smanjili svoje poreske dažbine
 • Ideja u radu nam je da uštedite i rešimo poreski problem koji vas muči
 • Pouzdan smo partner i bitno nam je vaše mišljenje
 • Kod nas ćete čuti ono što nigde nećete

Kontaktirajte nas