Osnivanje radnje

VIŠE OD OBIČNOG OSNIVANJA

Kada mi registrujemo radnju to je više od običnog osnivanja, jer nam se posao ne svodi samo na popunjavanje registracione prijave, već odmah izračunavamo koji vam je način oporezivanja najjeftiniji. Odmah saznate koliki će vam biti mesečni porezi i doprinosi, mnogo pre nego što odete u Poresku upravu.

Ovakvu vrstu usluge ne pruža gotovo niko na tržištu. Odmah vam kažemo da li je u vašem slučaju isplativije da budete paušalac ili da vodite poslovne knjige. Ako su to poslovne knjige, mi vam izračunamo za koju varijantu vođenja poslovnih knjiga da se odlučite, da li da to bude samooporezivanje ili isplata lične zarade preduzetnika.

Odredimo vam šifru pretežne delatnosti koja vam omogućava da vam porez bude niži, ali i da izbegnete obavezu posedovanja fiskalne kase. Pogrešno je da uzmete šifru koja najviše liči na delatnost koju obavljate. Potrebno je uzeti šifru koja je sveobuhvatna, koja vas ne ograničava i koja vam pruža određene beneficije, ali i dalje pokriva delatnost kojom se bavite. Odabir najpovoljnije šifre pretežne delatnosti je mala nauka, to retko ko zna i retko ko joj tako prilazi. Od njenog izbora zavisi 50% vaše buduće poreske pozicije.

Kompletna usluga

Kompletna usluga se sastoji od 3 dela:

  1. Osnivanje preduzetničke radnje
  2. Određivanje najpovoljnijeg načina oporezivanja (paušal, vođenje poslovnih knjiga)
  3. Podnošenje poreske prijave i celokupne dokumentacije Poreskoj upravi
  4. Cene pojedinačnih usluga:

    5.000 dinara - Osnivanje preduzetničke radnje

    5.000 dinara - Određivanje najpovoljnijeg načina oporezivanja

    4.500 dinara - Podnošenje poreske prijave i celokupne dokumentacije Poreskoj upravi


Ukoliko se opredelite za kompletnu uslugu, cena je niža i iznosi:
12.000dinara