Porezi građana

Građani su u najvećem broju slučajeva prepušteni sami sebi kada je u pitanju snalaženje u moru poreskih propisa.

Dok o firmama brinu knjigovođe, poreski savetnici, različite specijalizovane agencije... građani se dovijaju na različite načine. Privid je da su poreski saveti i edukacija potrebni samo onima koji obavljaju neku privrednu delatnost, jer građani u svakodnevnom životu obavaljaju brojne transakcije koje se poreski tretiraju: kupovina ili prodaja automobila, stana, lokala, zemljišta…

Kada dođe do određene transakcije osnovno pitanje koje se nameće je šta je potrebno učiniti da bi poreski izdatak bio što niži. Drugim rečima, građanima je potrebno objasniti kako da ostvare olakšice na koje imaju pravo

Najčešće oblasti, odnosno poreski oblici u okviru kojih građanima pružamo usluge su:

  • kupoprodaja nekretnina (stan, lokal, zemljište...)
  • kupoprodaja vozila
  • porez na kapitalnu dobit
  • godišnji porez na dohodak građana
  • porez na imovinu

Kao posebne kategorije izdvajamo oporezivanje sportista, radnika u sportu i estradnih umetnika.