Rešavanje složenih slučajeva

Pod složenim slučajevima se podrazumevaju oni kod kojih se prepliću i različito tumače brojni propisi, a u pitanju su veliki iznosi ili postoje elementi za prekršajnu, odnosno krivičnu odgovornost.

Zbog učestalosti pojavljivanja, ova vrsta usluge je navedena kao posebna usluga. Može se odnositi na bilo koji poreski oblik, a često se dešava da se složenost problema upravo ogleda u tome što tangira nekoliko poreskih oblika.

Ovakvi slučajevi bez ikakve sumnje iziskuju najveći mentalni napor poreskog savetnika, upotrebu celokupnog znanja iz određene poreske oblasti i povezivanje većeg broja propisa

Zbog velikog iskustva u radu sa ovakvom vrstom predmeta, predstavljamo odličan izbor za svakog građanina ili privrednika koji ima složen poreski problem. Posle detaljne analize dobijate realnu procenu ishoda, što je najvažniji uslov za izgradnju uzajamnog poverenja. Poreskom obveznku je potrebno prezentovati realnu sliku da bi znao šta može da očekuje.

Kod navedene vrste predmeta praktikujemo izradu elaborata u kojem konstatujemo stanje, prezentujemo zaključke, iznosimo procene i dajemo precizne instrukcije šta je potrebno uraditi da bi se situacija popravila, odnosno problem rešio ili ublažio.