Porez na prihod estradnih umetnika i menadžera

Ovaj porez se odnosi na:

  • estradne interpretatore (umetnike) zabavne i narodne muzike
  • estradne menadžere
  • druga angažovana lica po osnovu estradnog programa

Estrada je postala interesantna poreskim organima

Uz sport, estrada je postala najinteresantnija oblast poreskim organima, pre svega zbog činjenice što u prethodnom periodu na ove dve oblasti nije obraćana dovoljna pažnja. Utaje poreza sportista i pevača postale su udarne vesti u inostranim medijima, a pitanje je dana kada će i u Srbiji. Tekući računi fizičkih lica postaju predmet dublje analize poreskih organa, a svaka muzička manifestacija od koncerta do obične svadbe “pod lupom” je poreskih inspektora. Lako je zaključiti da je najjeftinija varijanta prijaviti prihode i pronaći najpovoljniji poreski tretman koji će omogućiti da porez bude najmanji mogući. Poreski prekršaji mogu se platiti, ali poreska utaja je krivično delo i tu se već postavlja pitanje slobode, a ne novca.

Ugovor glavu čuva

Ukoliko ste estradni interpretator morate imati ugovor sa organizatorom manifestacije. Pored brojnih rizika koje nosi sa sobom, nemanje ugovora dovodi i do toga da gubite pravo na normirane troškove koje vam zakon dozvoljava. Ukoliko nemate ugovor, vaši prihodi neće biti umanjeni za 34%, pa tek onda oporezovani, već će biti oprezovan čitav iznos. Isti je slučaj ukoliko je u ugovoru prikazan drastično manji prihod od onog koji je realan.

Pravila igre Evropske unije

Ulazak u EU, ali i sama priprema za ulazak, podrazumeva prihvatanje pravila koja važe u Uniji i sigurno je da sadašnje članice neće dozvoliti da se njihovi estradni interpretatori nađu u podređenom položaju u odnosu na interpretatore iz Srbije. Zato je sada pravi trenutak da po pravilima EU imate najbolji poreski tretman. Priprema na vreme pruža mnoge prednosti. Uostalom, mnoge zemlje u kojima izvodite estradni program već sada traže potvrdu da ste platili porez u zemlji gde ste rezident (u Srbiji), da vam oni ne bi naplatili porez (zbog potpisanih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između zemalja).

Plaćanje poreza je najjeftinije

Mnogo je razloga zbog kojih je plaćanje poreza, najmanjeg mogućeg (a da se ne izađe iz zakonskog okvira), najpovoljnija opcija, ali jedna je svakako ta što ćete uvek biti u mogućnosti da u unakrsnoj kontroli dokažete poreklo svoje imovine. Ne treba zaboraviti da su predmet kontrole u poslednje vreme čak i organizacije svadbi gde se u postupku utvrđivanja tačnog broja gostiju ispituju svi učesnici u događaju. Osim izuzetnog poznavanja propisa, a time i vaših prava, odlično poznajemo i praksu Poreske uprave. Dobićete precizne savete šta treba da uradite da bi vam porez bio najniži mogući, a da pri tome ne prekršite zakon.

Mi ćemo vam odgovoriti na sva pitanja iz ove oblasti, pojasniti svaku situaciju i dati savet kako da ostvarite pravo na sve olakšice koje vam po zakonu pripadaju.

Usluge koje pružamo iz oblasti poreza na prihod estradnih umetnika i menadžera:

  • obezbeđivanje najnižeg mogućeg poreza na prihode
  • servisiranje celokupne administracije u vezi sa prijavom poreza
  • pružanje saveta kako da ostvarite sve olakšice na koje imate pravo
  • pružanje saveta kako da odložite plaćanje poreza
  • pisanje žalbe na poresko rešenje
  • podnošenje poreskih prijava

Ukoliko vam je lakše, ostavljamo vam mogućnost da sve poreske poslove u vezi sa porezom na prihod estradnih umetnika i menadžera obavimo umesto vas.

Ukoliko vam je lakše, ostavljamo vam mogućnost da sve poreske poslove u vezi sa porezom na prihod estradnih umetnika i menadžera obavimo umesto vas.