Kupoprodaja nepokretnosti

Pri kupoprodaji nekretnina (stan, lokal, zemljište…) nastaje obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, poznatijeg kao “porez na prenos”.

Po zakonu, obavezu plaćanja ovog poreza ima prodavac, ali dve strane ugovorom mogu odrediti i kupca. Što se najčešće i dešava. Za izračunavanje iznosa koji treba da se plati treba znati poresku stopu (2,5%), osnovicu na koju se stopa primenjuje i olakšice na koje poreski obveznik ima pravo. Naizgled jednostavno, međutim utvrđivanje poreza na prenos u sebi krije mnoge tajne. Potrebno ih je imati u vidu da bi se dostigao najniži mogući porez.

Navodimo tri najčešće nejasnoće i problema sa kojima se građani susreću.

1. Poreska uprava ne priznaje cenu iz ugovora

Čuli ste ili lično doživeli da Poreska uprava pri računanju poreza na prenos nekada priznaje cenu iz ugovora, a nekada je samostalno odredi potpuno ignorišući ono što piše u ugovoru. Dodatni problem je što se retko dobije objašnjenje na osnovu kojih kriterijuma je poreski organ samostalno odredio cenu nekretnine. Na taj način utvrđena cena je viša od one iz ugovora, time se povećava osnovica, te u konačnom morate da platite veći porez.

2. Zašto plaćam porez na kapitalnu dobit?

Pri prodaji nekretnine, pojedini građani su u obavezi da pored poreza na prenos plate i porez na kapitalnu dobit. Međutim, najčešće se dešava da toga uopšte nisu svesni. Niko ih o tome nije informisao. Tek kada usledi poziv iz Poreske uprave postanu svesni ne samo da treba da plate još jednu vrstu poreza, već i da su učinili prekršaj, pošto su propustili da na vreme prijave navedeni porez. Uglavnom, retkost je da prodavac nekretnine zna u kojim se situacijama javlja porez na kapitalnu dobit. Posedovanje ove informacije, pre nego što se prodaja desi, može uticati na odustajanje od prodaje ili odlaganje do onog trenutka u kojem ovaj porez po zakonu ne mora da se plaća. Nije suvišno naglasiti da iznos poreza na kapitalnu dobit često premašuje iznos poreza na prenos apsolutnog prava.

3. Ne znam na koje sve olakšice imam pravo

Poznato vam je da postoje neke situacije u kojima ne treba da platite porez. Takođe, neke u kojima imate značajne olakšice pri plaćanju poreza. Poreska uprava u primeni propisa smatra da nije u obavezi da vam ukaže na sve pogodnosti koje imate po zakonu. Stoji na stanovištu da sami treba da se informišete i iskoristite povoljnosti koje vam zakon pruža. Ovakve okolnosti mogu dovesti do toga da platite više nego što je potrebno. Takođe, pogrešan trenutak pozivanja na neku beneficiju dovodi do manje uštede, nego što bi to bilo da je beneficija u pravom trenutku iskorišćena.

Mi ćemo vam odgovoriti na sva pitanja iz ove oblasti, pojasniti svaku situaciju i dati savet kako da ostvarite pravo na sve olakšice koje vam po zakonu pripadaju.

Usluge koje pružamo iz oblasti poreza na prenos apsolutnih prava pri kupoprodaji nekretnina:

  • utvrđivanje cene nekretnine koja će biti priznata od poreskih organa
  • pružanje saveta kako da odložite plaćanje poreza
  • pisanje žalbe na poresko rešenje i prigovora na zapisnik
  • utvrđivanje prava na oslobađanje od plaćanja poreza
  • utvrđivanje obaveze plaćanja poreza na kapitalnu dobit
  • podnošenje poreskih prijava

Ukoliko vam je lakše, ostavljamo vam mogućnost da sve poreske poslove u vezi sa kupoprodajom nekretnine obavimo umesto vas.