Porez na kapitalnu dobit

Neprijatno iznenađujući porez

Kada bismo pokušali porez na kapitalnu dobit da opišemo u jednoj reči, to bi svakako bilo – iznenađujući.

U pitanju je zaista neprijatno iznenađujući porez, jer se često zaboravi da uopšte postoji. Recimo, prodajete stan. Pronašli ste kupca, dogovorili se oko cene, sklopili ugovor, izračunali koliko će iznositi porez na prenos apsolutnih prava, dogovorili se ko će platiti taj porez i taman kada ste napravili celokupnu računicu pojavi se on – porez na kapitalnu dobit.

Prvo pitanje koje vam pada na pamet je: “Kakav je sada ovo porez kada sam već platio porez na prenos? Nije valjda da treba da se plati još jedan?” Odgovor je : “Možda.” Postoje situacije u kojima se pomenuti porez zaračunava poreskom obvezniku i one u kojima ste oslobođeni od plaćanja ovog poreza.

Bitan je cilj vaše prodaje

Javnost je nedovoljno informisana o porezu na kapitalnu dobit, pa ne čudi što mnogi ne znaju u kojim situacijama nastaje. Kapitalnim dobitkom se smatra prihod koji nastane prodajom (prenosom uz naknadu) stana, lokala, zemljišta, autorskih prava, akcija, udela u imovini pravnih lica… Ideja je da se oporezuje dobitak koji je sam sebi cilj. Da pojasnimo. Ako prodajete stan koji ste kupili pre pet godina da biste kupili veći, to znači da cilj vaše prodaje nije da ostvarite dobitak. Cilj vaše prodaje je da rešite stambeno pitanje i zato nećete morati da platite porez na kapitalnu dobit. Međutim, ukoliko prodajete stan da biste dobili više nego što ste ga pre pet godina platili, sa namerom da zaradite, onda ćete morati da platite porez na kapitalnu dobit.

Posledice neprijavljivanja poreza

Ljudi i pored najbolje namere da ispune sve svoje poreske obaveze, često ne prijave porez na kapitalnu dobit, jer nikada nisu čuli za njega. Ili su čuli, ali ne znaju da je nastao u konkretnoj transakciji koju su obavili. Svako neprijavljivanje poreza vodi u poreski prekršaj ili još gore – u poresku utaju. Sledi neprijatno dokazivanje da nije postojala namera, te da porez nije prijavljen, jer se nije znalo ni da je nastao. Ipak, to ne oslobađa odgovornosti, već samo predstavlja olakšavajuću okolnost. U najboljem slučaju sledi novčana kazna.

Kako do što nižeg poreza?

Da biste izbegli neprijatnosti potrebno je da se raspitate pre nego što dođe do kupoprodaje. Saznate koliko biste morali da platite porez na kapitalnu dobit ukoliko se odlučite na prodaju stana, lokala, udela u imovini pravnog lica, akcija... Kada saznate iznos, možda se i predomislite, pa prodaju odložite za bolja vremena. Zaključak je da i kada znate da vaša prodaja dovodi do nastanka poreza na kapitalnu dobit (čijim prijavljivanjem izbegavate prekršaj ili utaju), nemojte da preduzimate korake u pravcu prodaje dok vam neko stručan ne izračuna koliko će vas prodaja u poreskom smislu koštati. Nekada imate pravo na olakšice, nekada ste oslobođeni od plaćanja, a nekada imate pravo na povraćaj ako ste ga već platili.

Usluge koje pružamo iz oblasti poreza na kapitalnu dobit:

  • utvrđivanje da li ste u obavezi da platite porez na kapitalnu dobit
  • utvrđivanje (unapred) iznosa koji bi trebalo da platite
  • utvrđivanje da li imate pravo na povraćaj plaćenog poreza ili olakšice
  • provera da li su na ispravan način utvrđene kupoprodajne vrednosti
  • pružanje saveta kako da odložite plaćanje poreza
  • pisanje žalbe na poresko rešenje i prigovora na zapisnik
  • podnošenje poreskih prijava

Ukoliko vam je lakše, ostavljamo vam mogućnost da sve poreske poslove u vezi sa porezom na kapitalnu dobit završimo umesto vas.