Porezi preduzetnika

Naša uža specijalnost je rad sa preduzetnicima. Bez obzira da li se radi o početnicima, preduzetnicima koji već dugo imaju preduzetničku radnju ili onima koji tek nameravaju da započnu sopstveni biznis. Za svaku od navednih kategorija preduzetnika dajemo instrukcije, savete i organizujemo obuke koje im pomažu da dostignu minimalne moguće poreske dažbine.

Sve usluge namenjene preduzetnicima mogu se svrstati u 4 grupe:

  • osnivanje/brisanje preduzetničke radnje
  • promene podataka
  • poreske usluge
  • uštede

Osnivanje preduzetničke radnje ne predstavlja samo puko popunjavanje registracione prijave i prikupljanje neophodne dokumentacije, već od samog početka razmišljanje kakve će posledice na visinu poreza izazivati svaki od unetih podataka.

Promene podataka se odnose na statusne promene preduzetnika, ali i na sve naknadne promene u vezi sa šifrom pretežne delatnosti, sedištem radnje, privremenim prekidom obavljanja delatnosti, izdvojenim jedinicama, prelaskom na paušalno oporezivanje…

Poreske usluge su sve one usluge koje se tiču dažbina koje imate prema državi. Osnovni cilj je da prođete što povoljnije, a za tako nešto nekada je potrebno ispravno protumačiti poresko rešenje, nekada napisati kvalitetnu žalbu, nekada pružiti pravi poreski savet, nekada odložiti plaćanje poreskog duga…

Uštede se odnose na smanjenje mesečnih akontacija poreza i doprinosa, te podrazumevaju odabir načina oporezivanja koji je za vas najbolji. Nema univerzalno najboljih rešenja, već nam vi date nekoliko polaznih informacija, a mi vam izračunamo da li vam se najviše isplati paušal, samooporezivanje ili isplata lične zarade.