Tumačenje poreskih akata i propisa

Zbog forme i stila pisanja, poreski akti su često nerazumljivi i izazivaju brojne nedoumice.

Tekst kojim je napisano poresko rešenje, zaključak, zapisnik ili neki drugi poreski akt često je teško razumljiv građanima i privrednicima. Suština je u specifičnom stilu pisanja, ali i u podrazumevanju nekih činjenica, pa se propusti njihovo unošenje u poreski akt. Ishod je takav da običan čitalac nije u stanju da shvati šta treba da plati, koliko, koje su osnovice, kako su određene i koji su propisi uticali da poresko rešenje izgleda tako kako izgleda.

Neretko je poreski akt napisan tako da od druge strane zahteva dobro poznavanje materije da bi se uvidela tačka u kojoj bi se rešenje moglo obarati žalbom. U svakom slučaju, pre upuštanja u pisanje žalbe, najpre je potrebno dobro protumačiti ono što je poreski organ napisao. Svakoj kvalitetno napisanoj žalbi prethodi kvalitetno tumačenje poreskog rešenja.

Mi vam pružamo sledeće usluge:

  • proveravamo da li ste u poreskom rešenju ostvarili sva svoja prava
  • razjašnjavamo sve nejasnoće koje se nalaze u poreskom aktu
  • razjašnajvamo sve nejasnoće koje se nalaze u upitu stanja (stanje duga)

Osim tumačenja poreskih akata, zasebno tumačimo i poreske propise, ukoliko je to vaš zahtev.