Poreski savetnik estradnih muzičara

KURS:

Poreski savetnik estradnih muzičara

Obuka je namenjena i prilagođena:

 • knjigovođama (računovođama)
 • poreskim savetnicima
 • advokatima
 • estradnim umetnicima (muzičarima) – ukoliko žele da samostalno donose odluke u vezi sa oporezivanjem svojih prihoda i saznaju sve o svojim pravima kao muzičarima

Tražnja velika, a ponuda mala

Sve je počelo u avgustu 2017. godine kada je Vlada RS donela Odluku o proširenom dejstvu Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika. Na ovaj način Vlada je obavezala svakog muzičara da poseduje licencu za nastup, odnosno svakog organizatora estradnog programa da ima ugovor sa umetnikom. Od tada se estrada našla u fokusu poreskih organa, što je dovelo do naglog povećanja tražnje za poreskim savetnicima u oblasti estrade, a kojih je i pre novonastale situacije bilo nedovoljno.

Poreskih savetnika koji se bave savetovanjem muzičara ne samo da je malo, nego je i od tako malog broja tek nekolicina dovoljno kompetentna. Osnovni razlog je što ovaj profil savetnika, pored poreskih znanja, mora da poseduje još neka dodatna, a upravo ona se stiču na ovoj obuci. Ta dodatna znanja se odnose na propise u oblasti kulture. Dakle, da bi neko postao kvalitetan poreski savetnik estradnih muzičara neophodno je da poznaje i propise koji se odnose na dobijanje muzičkih licenci, rad i poziciju reprezentativnih udruženja i sindikata, formulisanje ugovora o izvođačkom radu i sl.

Teme koje ćemo obraditi na obuci::

 • Utvrđivanje najpovoljnijeg modela oporezivanja za muzičare
 • Uticaj izmena Posebnog kolektivnog ugovora na poslovanje muzičara
 • Pisanje ugovora za nastupe muzičara
 • Kako muzičar dobija licencu neophodnu za rad?
 • Pravdanje prihoda sa nastupa (koncerti u zemlji i inostranstvu)
 • Utvrđivanje statusa samostalnog umetnika
 • Muzika kao dopunska delatnost - poreski tretman
 • Muzičar kao preduzetnik
 • Pozicija i snaga reprezentativnih udruženja
 • Pozicija i dvostruka igra reprezentativnog sindikata
 • Kaznene mere za nepoštovanje propisa

Za šta ćete biti osposobljeni nakon završene obuke?

Nakon završene obuke bićete u mogućnosti da:

 • pružate poreske savete estradnim umetnicima (uputite ih šta treba da rade da bi im porez bio najniži i objasnite koji oblici ponašanja su rizični)
 • pružate pravnu pomoć, odnosno estradne umetnike upućujete u njihova prava pred sindikatima, udruženjima, savezima i državnim organima
 • pružate sve informacije u vezi sa licencama muzičara, zdravstvenim osiguranjem muzičara, plaćanjem članarina
 • formulišete Ugovor o izvođačkom radu između muzičara (izvođača) i organizatora nastupa (najčešće vlasnika ugostiteljskih objekata), bez koga ne sme započeti nijedan estradni program

O PREDAVAČU

Predavač je poreski konsultant, autor nekoliko seminara iz oblasti optimizacije poreskih troškova i nekadašnji direktor filijale Poreske uprave.

Datum i mesto održavanja obuka 13.02.2020. Beograd (Dedinje)
Satnica 09.30 - 16.30h
Prijave i informacije 069/713-510
kontakt@poreskoresenje.rs
Cena Za uplate do dva dana pred početak kursa cena iznosi 5.950rsd, za naknadne uplate cena iznosi 8.500rsd
Uplatu izvršiti na račun: 250-1440002295780-29 Eurobank A.D.
Sa naznakom: Za obuku za Poreskog savetnika
Broj polaznika po grupi Zbog postizanja optimalnog kvaliteta nastave broj polaznika je ograničen
Ostalo Obezbeđen materijal i osveženje (kafa, sok) u pauzama predavanja

Kontaktirajte nas