Porez pri kupoprodaji automobila

Pri kupoprodaji vozila nastaje obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, poznatijeg kao “porez na prenos”.

Obavezu plaćanja ovog poreza ima prodavac, ali se prodavac i kupac mogu i drugačije dogovoriti. Poreska stopa iznosi 2,5% i primenjuje se na katalošku vrednost automobila. Na osnovu određenih specifičnosti (godine proizvodnje, kubikaže, opšteg stanja...), Poreska uprava određuje vrednost automobila (uz upotrebu zvaničnog kataloga). Međutim, uz utvrđivanje visine poreza, najveći problem u praksi predstavlja nedovoljno brzo dobijanje uverenja o plaćenom porezu od Poreske uprave, bez kojeg se ne može dobiti saobraćajna dozvola koja glasi na kupca.

“Kroz trnje” do poreskog uverenja

Neprijatnost pri kupoprodaji automobila predstavlja činjenica da morate tri, ponekad i četiri puta, otići na šalter Poreske uprave dok ne dobijete uverenje da ste platili porez na prenos bez čega se ne može registrovati automobil na novog vlasnika. Uz manje varijacije scenario je sledeći: prvi odlazak je radi predaje ugovora i procene vrednosti automobila, sledeći je radi preuzimanja zapisnika, poreskog rešenja i podnošenja zahteva za dobijanje uverenja i na kraju odete da preuzmete uverenje. U međuvremenu je potrebno posetiti i banku da bi se platila obavezna taksa. Tek nakon svega nabrojanog možete otići na šalter MUP-a i dobiti novu saobraćajnu dozvolu.

Kada su kupac i prodavac iz različitih gradova sve je bar duplo teže. Kupac mora prevaliti put od stotinak, često i više kilometara (više puta), jer nadležna filijala Poreske uprave nije ona gde je njegovo prebivalište, već gde je prebivalište prodavca.

Postoji način da sve bude brže i lakše

Ipak, broj odlazaka u Poresku upravu može se smanjiti, a time i uštedeti vreme, izbeći dosadno čekanje na šalteru i smanjiti troškovi transfera od kuće do Poreske uprave i nazad (naročito ako ste kupac iz udaljenog grada).

Prvi način je da nam prepustite da sve u vezi sa prodajom automobila u Poreskoj upravi uradimo mi umesto vas, pošto nam je poznato koliko je zaista potrebno vremena da se završi cela procedura oko kupoprodaje automobila. Sigurno je kraća od onoga što vam je rečeno. Znamo koja su vaša prava, čime sprečavamo bespotrebno odugovlačenje i suvišne odlaske u Poresku upravu. Drugi način je da vas posavetujemo šta da uradute.

Mi ćemo vam odgovoriti na sva pitanja iz ove oblasti, pojasniti svaku situaciju i dati savet kako da ostvarite pravo na sve olakšice koje vam po zakonu pripadaju.

Usluge koje pružamo iz oblasti poreza na prenos apsolutnih prava pri kupoprodaji vozila:

  • utvrđivanje kataloške vrednosti automobila što predstavlja osnovicu za oporezivanje
  • utvrđivanje (unapred) iznosa koji bi trebalo da platite
  • ubrzavanje dobijanja poreskog uverenja
  • promena nadležne filijale
  • pružanje saveta kako da odložite plaćanje poreza
  • pisanje žalbe na poresko rešenje i prigovora na zapisnik

Ukoliko vam je lakše, ostavljamo vam mogućnost da sve poreske poslove u vezi sa kupoprodajom vozila završimo umesto vas.