Zastupanje u poreskim postupcima

Zastupanje je prava odluka ukoliko želite da se fokusirate na delatnost kojom se bavite, a sve u vezi sa porezima prepustite nekom drugom.

Uloga svih onih koji se bave poreskim savetovanjem ili edukacijom u oblasti poreza je da poznaju poresku materiju u ovom trenutku, ali i da osim trenutnog znanja svakodnevno prate promene poreskih propisa i tako se dolaze do novih saznanja. Nešto što je do juče važilo, već od danas može da ne važi.

Mi vas možemo zastupati na dva načina:

  • po pozivu (kada nas angažujete zbog konkretnog slučaja)
  • potpisivanjem ugovora koji nas obavezuje da vam budemo na usluzi, uz odgovarajuću mesečnu naknadu

Od nas možete zatražiti da vas zastupamo i da vodimo komunikaciju sa poreskim organima u svakoj fazi poreskog postupka. Ukoliko ste samostalno krenuli u poreski postupak i procenite da iz različitih razloga dalje ne možete ili nećete sami, možete nas angažovati i nastavićemo tamo gde ste stali.