Izbegnite zamke poreza na kapitalnu dobit

KURS:

Izbegnite zamke poreza na kapitalnu dobit

Obuka je namenjena i prilagođena:

 • agentima nekretnina
 • pravnicima u oblasti nekretnina
 • vlasnicima agencija za nekretnine

Nova savetodavna uloga agencija za nekretnine

Sve je veći broj građana koji imaju problem sa porezom na kapitalnu dobit nakon prodaje nekretnine, posebno u slučajevima prodaje stana. Iz potpunog neznanja ili nedovoljne informisanosti, građani nisu ni svesni trenutka kada postaju obveznici poreza na kapitalnu dobit. Ubeđeni su da je jedini porez do koga dolazi pri prodaji stana - porez na prenos apsolutnih prava. Zato potpuno nehotično ulaze u problem sa poreskim organima. Pošto su agencije za nekretnine prva tačka u koju dolaze po odluci da prodaju stan, sve češća očekivanja građana su da sve informacije o porezu na kapitalnu dobit dobiju upravo u agenciji za nekretnine koja ih zastupa. Očekuju da dobiju savet za svoju konkretnu situaciju: ima li poreza na kapitalnu dobit, koliko tačno iznosi i koji su sve načini da se u zakonskim okvirima ovaj porez umanji.

Otuda agencije za nekretnine, pored postojeće, dobijaju i jednu novu ulogu - ulogu savetodavca. Procene su da će pomenuta uloga u budućnosti presudno uticati na reputaciju agencija, što i ne čudi, jer su sve veće potrebe da se svi poslovi završe na jednom mestu, na jednom šalteru, odnosno da se što više informacija dobije u jednoj tački. Šetnja od šaltera do šaltera pripada dalekoj prošlosti (iz razumljivih razloga).

Neke od tema koje ćemo obraditi na obuci:

 • Specifičnosti poreza na kapitalnu dobit
 • Zašto porez na kapitalnu dobit u poslednje vreme ulazi u fokus poreskih organa
 • Jednostran uticaj poreza na prenos apsolutnih prava na visinu poreza na kapitalnu dobit
 • Složenost utvrđivanja nabavne vrednosti nekretnine u različitim slučajevima
 • Postupak i pravo na revalorizaciju nabavne vrednosti
 • Opasnosti i zamke poreza na kapitalnu dobit
 • Visoki porezi pri prodaji stanova stečenih ugovorom o poklonu
 • Visoki porezi pri prodaji stanova iz otkupa
 • Umanjenje poreza kroz rešavanje stambenog pitanja
 • Načini za umanjenje poreza na kapitalnu dobit
 • Specifični slučajevi iz prakse

Za šta ćete biti osposobljeni nakon završene obuke?

Nakon završene obuke bićete u mogućnosti da:

 • nepogrešivo utvrdite za svaku konkretnu situaciju ima li osnova za porez na kapitalnu dobit ili ne
 • precizno izračunate visinu poreza na kapitalnu dobit bez obzira na osnov sticanja nekretnine prodavca (poklon , nasleđe, izgradnja, ugovor...)
 • posavetujete klijente o načinima kako da u zakonskim okvirima umanje porez na kapitalnu dobit
 • iskoristite u svom poslu sva iskustva izneta na obuci i na osnovu prezentovanih slučajeva iz prakse izbegnete sve zamke koje porez na kapitalnu dobit sa sobom nosi

O PREDAVAČU

Predavač je poreski konsultant, autor nekoliko seminara iz oblasti optimizacije poreskih troškova i nekadašnji direktor filijale Poreske uprave.

Datum i mesto održavanja obuke 28.02.2020. Beograd (Dedinje)
Satnica 10.00 - 16.00h
Prijave i informacije 069/713-510
kontakt@poreskoresenje.rs
Cena 7.950rsd
Uplatu izvršiti na račun: 250-1440002295780-29 Eurobank A.D.
Sa naznakom: Za obuku Porez na kapitalnu dobit
Broj polaznika po grupi Zbog postizanja optimalnog kvaliteta nastave broj učesnika je ograničen
Ostalo Osveženje (kafa, sok) u pauzama obuke

Kontaktirajte nas