Godišnji porez na dohodak građana

Svi građani koji u jednoj kalendarskoj godini ostvare prihode veće o trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade isplaćene u Srbiji u obavezi su da plate godišnji porez na dohodak građana.

Poreska stopa je 10%, međutim za prihode koji prevazilaze šestostruki iznos prosečne godišnje zarade, stopa je 15%. Naravno, stopa od 15% se primenjuje samo na deo prihoda koji prelazi šestostruki iznos.

Boli glava od računanja

Najveći problem kod godišnjeg poreza na dohodak građana je izračunavanje poreske osnovice ili stručno rečeno - oporezivog dohotka. Zbog toga mnogi ne podnesu poresku prijavu, jer pogrešno izračunata osnovica navodi na zaključak da nisu “preskočili” iznos koji je propisan za plaćanje navedenog poreza. Takođe, statistika pokazuje da i kada je poreska prijava podneta, u više od 50% slučajeva ona nije ispravno popunjena. Zašto je to tako?

Pre svega, nisu svi prihodi koje ostvare građani predmet oporezivanja ovim porezom. Potrebno je poznavati propise da bi se znalo koje prihode uzimati u obzir. Primera radi, prihod od štednje (kamata), prihod od akcija (dividenda), prihod po osnovu udela u pravnom licu... su prihodi koji ne ulaze u poresku osnovicu godišnjeg poreza na dohodak građana.

Prihodi koji se oporezuju (ulaze u poresku osnovicu) su:

 • zarade
 • prihod od samostalne delatnosti (preduzetnici)
 • prihod od autorskih i srodnih prava
 • prihod od izdavanja nepokretnosti
 • prihod od davanja u zakup pokretnih stvari
 • prihod sportista i sportskih stručnjaka
 • drugi prihodi iz člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana

Drugi razlog netačnog izračunavanja poreske osnovice je raznolikost prihoda koji se oporezuju (navedenih u tačkama iznad) od kojih svaki ima specifičan tretman, na primer prihod sportista se umanjuje za plaćen porez i doprinose, a prihod od izdavanja nekretnina se umanjuje samo za plaćen porez.

Ovo vam niko neće reći

Kod godišnjeg poreza na dohodak građana uzmite još jednu činjenicu u obzir. Ukoliko vam je država naplatila doprinose u većem iznosu od onog koji propisuje zakon, imate pravo na povraćaj preplaćenih doprinosa. U slučaju da su doprinosi plaćeni iz osnovice koja prelazi iznos najviše dozvoljene godišnje osnovice, a to je petostruki iznos prosečne godišnje zarade isplaćene u Srbiji, građanin ima pravo na povraćaj više plaćenog doprinosa. Kada dođe do ovakve situacije, nekada se dešava da je iznos sredstava koji građaninu treba da bude vraćen, veći od godišnjeg poreza na dohodak koji treba da plati. Važno je naglasiti da ukoliko ne podnesete zahtev za povraćaj ovih sredstava, tj. ako se ne setite i ne preduzmete inicijativu, poreski organi vas neće na to podsetiti (nisu u obavezi to da urade), niti će izvršiti povraćaj po službenoj dužnosti.

Usluge koje pružamo iz oblasti godišnjeg poreza na dohodak garđana:

 • utvrđivanje da li ste u obavezi da platite godišnji porez na dohodak građana
 • utvrđivanje ukupnog iznosa ličnih odbitaka (umanjenje poreske osnovice)
 • utvrđivanje da li imate pravo na povraćaj doprinosa
 • sprovođenje aktivnosti za ostvarenje prava na povraćaj preplaćenih doprinosa
 • pružanje saveta kako da odložite plaćanje poreza
 • pisanje žalbe na poresko rešenje i prigovora na zapisnik
 • pomoć pri izradi poreske prijave
 • podnošenje poreske prijave

Ukoliko vam je lakše, ostavljamo vam mogućnost da sve poreske poslove u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana obavimo umesto vas.