Uštede

Uštede se odnose na smanjenje mesečnih akontacija poreza i doprinosa. Od pojedinaca iz našeg tima, koji su eksperti za ovu oblast, dobijate precizne instrukcije šta treba da se uradi da bi vam mesečni poreski troškovi bili manji.

Usluga, kojom se ostvaruju najveće moguće poreske uštede, a ne izlazi iz zakonskog okvira, je naša najkreativnija usluga koju pružamo. Postoji nekoliko tačaka u kojima se te uštede mogu ostvariti i u daljem tekstu će biti navedene one koje su najbitnije.

Ova usluga se zapravo odnosi na odabir najpovoljnijeg načina oporezivanja za svakog preduzetnika ponaosob.

Sagledaju se sve okolnosti koje su karakteristične za jednog preduzetnika, zatim se upotrebi mini aplikacija i izračuna koji je način oporezivanja najbolji za tog preduzetnika. Važno je istaći da nema univerzalno najboljeg rešenja. U istoj delatnosti za različite preduzetnike je različit način oporezivanja najpovoljniji. Recimo, advokatu koju se bavi krivicom, advokatu koji se bavi privredom i advokatu koji se bavi parnicom, odgovaraju potpuno različiti načini oporezivanja, iako svi obavljaju istu delatnost – advokatsku.

Na ovom mestu ćemo navesti dva izbora (dve tačke) koja znatno utiču na visinu vaših mesečnih poreskih davanja:

1. Razrešenje dileme da li biti paušalac ili voditi poslovne knjige

Iznos mesečnih poreskih troškova (akontacija) može biti viši i za 15.000, 20.000 dinara samo zato što ste se opredelili za paušal, a trebalo je za vođenje poslovnih knjiga i obrnuto. Treba voditi računa da vođenje poslovnih knjiga ima svoje dve varijante: samooporezivanje i isplatu lične zarade preduzetnika, koje se u potpunosti razlikuju, tako da se preduzetnik praktično nalazi pred tri moguća izbora (a ne dva): paušal, samooporezivanje i isplata lične zarade preduzetnika. Na zajedničkom sastanku ćemo izračunati i predstaviti vam koji je za vas način (model) oporezivanja najpovoljniji. Dobićete precizne instrukcije šta treba da uradite. Istovremeno ćete od nas dobiti mini aplikaciju koju možete lako koristiti u budućem poslovanju za proveru odabranog modela oporezivanja.

2. Odabir najpovoljnije šifre pretežne delatnosti

Odabir šifre pretežne delatnosti je mala nauka i tako joj treba i prići.

Kada birate šifru pretežne delatnosti treba da birate onu koja vam je najpovoljnija, a ne onu koja vam prvo padne na um, jer 50% vašeg budućeg poreskog tretmana, ali i neki dodatni neporeski troškovi, zavisiće od njenog izbora. Dovoljno je samo reći da šifra pretežne delatnosti direktno utiče na to da li ćete imati pravo da budete paušalno oporezovani, da li ćete biti u obavezi da posedujete fiskalnu kasu, odnosno da li ste u obavezi da obezbedite poslovni prostor za obavljanje svoje delatnosti, pa da vam bude jasno koliki je njen značaj.

Kada nam objasnite koju delatnost želite da obavljate, pronaći ćemo šifru pretežne delatnosti koja je za vas najpovoljnija, a koja istovremeno pokriva delatnost kojom želite da se bavite. Ako već imate preduzetničku radnju (time i šifru pretežne delatnosti), možemo je preispitati i utvrditi da li postoji neka koja je povoljnija za vas. Nama prepustite postupak njene promene.

Kontaktirajte nas