Pisanje žalbi i prigovora

Žalba je prlika da ostvarite svoje pravo koje poreski organ nije imao u vidu kada vas je oporezivao.

Veliki je broj razloga zbog kojeg ima smisla pisati žalbu, ali se svaki svodi na isto – dovođenje sebe u povoljniji poreski položaj nego što je trenutno. Nekada vam je uskraćeno neko pravo po kojem biste imali niži porez nego što jeste, nekada vas je poreski organ izostavio iz učešća u postupku u kojem biste izneli činjenice koje bi vam išle u prilog pri oporezivanju, nekada poreski organ napravi materijalnu grešku... u svakoj od navednih situacija je pametno razmišljati o žalbi.

Pisanje žalbi predstavlja jedan od najzahtevnijih poslova svakog poreskog savetnika. Da bi žalba bila prihvaćena, a rešenje poreskog organa poništeno, potrebno je:

  • dobro poznavati propise
  • biti fokusiran na najslabiju kariku u poreskom rešenju
  • biti vešt u prezentovanju sopstvenog prava koje nije uzeto u obzir

U našem timu se nalaze pojedinci koji su specijalizovani u pisanju žalbi na poreska rešenja i pisanju prigovora na zapisnike Poreske uprave. Zbog velikog iskustva biće u stanju da vam odmah odgovore da li ima osnova (smisla) za ulaganje žalbe. Ukoliko ima, sa velikom verovatnoćom mogu predvideti konačan ishod.