O nama

Poštovani,

Predstavljamo mesto na kojem možete saznati sve o porezima i poreskim uštedama. Obučavamo i savetujemo građane i sve učesnike u privredi kako da ostvare svoja prava, ali i da ukažemo na obaveze koje imaju i čije neispunjavanje predstavlja rizično ponašanje.

Naš tim čine pre svega ljudi koji su profesionalni i koji sa jednakom ozbiljnošću pristupaju svakom poreskom problemu zbog kojeg nam se obratite. Pored odličnog poznavanja propisa, članovi tima imaju veliko iskustvo u praksi i u radu sa poreskim organima. Otuda je znanje koje posedujemo primenljivo, a smernice koje vam dajemo vode rešavanju poreskog problema na obostrano zadovoljstvo.

Poreska materija je građanima najčešće neinteresantna, međutim uredan život u oblasti poreza značajno povećava kvalitet života. Otuda postoje specijalizovani centri poput našeg koji vas mogu osloboditi obaveze čitanja, praćenja i tumačenja propisa. U pitanju je oblast koja je veoma dinamična, jer je teško zamisliti jedan dan u kojem se ne desi bar nekoliko promena u poreskim propisima.

Ponosni smo na činjenicu da uživamo veliko poverenje klijenata sa kojima smo sarađivali i čije su preporuke o našem radu najviše uticale da danas imamo priliku da radimo sa mnogo građana i firmi kojima nesebično pomažemo.

Broj naših usluga je veliki i kreće se od najjednostavnijih tumačenja poreskih rešenja, preko obuka i pružanja saveta, do zastupanja u rešavanju najsloženijih poreskih problema. Prevencija je najisplativija. Pre nego što se upustite u određenu transakciju koja će biti poreski tretirana ili pre nego što popunite poresku prijavu, uvek je dobro posavetovati se sa nekim ko je znalac u poreskoj materiji. Samo tako možete ostvariti poreske uštede, poreske olakšice i minimizirati poreske dažbine, a da pri tome nikada ne izađete iz zakonskog okvira. Ukoliko imate problem, dilemu, pitanje ili želju da kroz obuku ili savet nešto saznate, znajte da možete računati na nas. Tu smo da pomognemo.

Tim Poreskog vodiča