Poreske usluge

Najveći broj preduzetnika želi da bude fokusiran na delatnost koju obavlja, otuda niti imaju želju, a ni ambiciju, da na dnevnom nivou prate promene poreskih propisa.

Zbog toga postoje specijalizovane firme koje su (umesto vas) u toku sa svim novostima iz navedene oblasti. Ukoliko se odlučite za nas, na raspolaganju će vam biti stručnjaci sa velikim znanjem i iskustvom u radu sa poreskim organima. Informacije koje biste dobijali su pouzdane, a saveti jasni i sprovodljivi u delo. Ukoliko imate mesečni ugovor sa nama, preuzimamo odgovornost za svaki savet, svaki akt koji smo napisali i za svaku aktivnost koju obavimo zastupajući vas.

Mesečni ugovor sa nama je samo jedan od načina poslovanja. Ovakav vid saradnje preporučujemo da biste delovali preventivno i da vam se ne desi neki poreski problem dok ste posvećeni delatnosti koju obavljate i nemate vremena da razmišljate o rokovima, izmenama propisa, tumačenju poreskih rešenja, podnošenju poreskih prijava... Kada već dođe do poreskog problema, stvari postaju mnogo složenije.

Naše usluge mogu biti i jednokratne. Tada ne potpisujemo ugovor, već rešavamo konkretan problem zbog koga ste nam se javili ili pružamo neku drugu uslugu zbog koje ste nam se obratili.

Navodimo spisak najčešćih usluga:

 • odlaganje plaćanja poreskog duga
 • „kupujemo“ vam vreme dok ne obezbedite sredstva
 • sprečavamo blokiranje računa i loš kreditni rejting
 • obezbeđujemo veći broj rata za saniranje poreskog duga
 • tumačenje poreskih rešenja i upita stanja
 • proveravamo da li ste u poreskom rešenju ostvarili sva svoja prava
 • razjašnjavamo vam sve nejasnoće koje se nalaze u poreskom rešenju
 • razjašnjavamo vam sve nejasnoće koje se nalaze u upitu stanja (stanje duga)
 • pisanje žalbi i prigovora
 • poresko-administrativne usluge
 • popunjavanje i podnošenje poreskih prijava
 • preuzimanje poreskih rešenja, uverenja i upita stanja
 • vođenje komunikacije sa Poreskom upravom umesto vas
 • konsultacije i pružanje poreskih saveta
 • organizujemo sastanak sa vama na kojem je tema vaš poreski problem
 • pružamo savete u vezi sa svim vrstama poreza
 • zastupanje
 • zastupamo vas u svim fazama poreskog postupka
 • zastupamo vas u rešavanju složenih poreskih problema (prekršaj, krivica)

Kontaktirajte nas