Porez na prihod sportista i sportskih stručnjaka

Ova vrsta poreza se odnosi na:

  • sportiste (profesionalne i amaterske)
  • sportske stručnjake (trenere)
  • stručnjake u sportu (delegate, sudije...)

Poreski problemi sportista i radnika u sportu

Najpre vam dajemo tipičan primer sa kojim se susrećemo u sportu:

Košarkaški sudija iz Srbije sudi utakmice Evrolige, Evrokupa, FIBA Lige šampiona... Za tu uslugu biva mu plaćeno. Evroliga (ili FIBA) mu uplaćuje novac na tekući račun. Taj iznos koji dobija je BRUTO iznos, što znači da je sudija u obavezi da samostalno podnese poresku prijavu i uplati porez i doprinose u svojoj zemlji. U praksi se međutim to vrlo retko dešava. Nepodnošenje poreske prijave i neplaćanje poreza koji prelazi par stotina hiljada dinara više nije poreski prekršaj, već utaja poreza što predstavlja krivično delo.

Prvi problem je što sportisti, sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu često nemaju dovoljno informacija u kojim situacijama treba da plate porez. U konkretnom primeru, verovatno zbog toga što sudiji niko do sada nije „pokucao na vrata“, zaključio je da nije u obavezi da plati porez na prihod koji je ostvario. Drugi problem je što i kada žele da izmire sve svoje obaveze prema državi, sportisti i radnici u sportu ne znaju na koji način to da urade. Koju poresku prijavu da podnesu, kako da je popune, u koju filijalu Poreske uprave da odu... Treći problem je izračunavanje visine poreza koji treba platiti, jer da biste precizno izračunali treba dobro da poznajete poreske propise (stope, olakšice, normirane troškove...).

Sport je “pod lupom” poreskih organa

Ono što je potrebno uraditi bez odlaganja je prijaviti prihod, a nakon toga obezbediti sebi najpovoljniji poreski tretman, što znači najniži mogući porez. Priključivanje EU, ali i sama priprema za članstvo, podrazumeva modernizaciju Poreske uprave i usaglašavanje naših zakona sa zakonima EU. Neće biti dozvoljeno i ozbiljno će se sankcionisati razlika u tretmanu radnika (naravno i radnika u sportu). Ukoliko sudija u Francuskoj plaća porez, plaća ga i sudija u Srbiji. Skorašnji primeri otkrivanja poreskih utaja najvećih sportista sveta govore da je poreskim organima sport postao jako interesantan. Takođe, pitanje je dana kada će u Srbiji prilivi novca na tekući račun svakog fizičkog lica postati predmet dublje analize Poreske uprave.

Mi ćemo vam odgovoriti na sva pitanja iz ove oblasti, pojasniti svaku situaciju i dati savet kako da ostvarite pravo na sve olakšice koje vam po zakonu pripadaju.

Usluge koje pružamo iz oblasti poreza na prihod sportista i sportskih stručnjaka:

  • obezbeđivanje najnižeg mogućeg poreza na prihode
  • servisiranje celokupne administracije u vezi sa prijavom poreza
  • pružanje saveta kako da transfer igrača ima najpovoljniji poreski tretman
  • razjašnjenje nedoumica u vezi sa stipendijama i nacionalnim priznanjima
  • pružanje saveta kako da odložite plaćanje poreza
  • pisanje žalbe na poresko rešenje
  • podnošenje poreskih prijava

Ukoliko vam je lakše, ostavljamo vam mogućnost da sve poreske poslove u vezi sa porezom na prihod sportista i sportskih stručnjaka obavimo umesto vas.