Stručni saveti

Godišnji porez na dohodak građana 2019 kalkulator

Ne postoji univerzalni kalkulator za izračunavanje godišnjeg poreza na dohodak građana. Prilično je lako doći do tog zaključka, dovoljno je pogledati Zakon o porezu na dohodak […]

Godišnji porez na dohodak građana 2019

Do 15. maja tekuće godine, svi građani koji su u prethodnoj godini ostvarili prihod veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade isplaćene u Srbiji, u obavezi […]
Zakon o porezima na imovinu

Zakon o porezima na imovinu

Zakon o porezima na imovinu se može nazvati krucijalnim i krovnim zakonom, jer pokriva nekoliko poreskih oblika. Tri su oblasti koje su obrađene navedenim zakonom: 1. […]
Porezi preduzetnika

Preduzetnički porez – Šta sve plaća preduzetnik?

Preduzetnici mogu biti oporezovani na dva osnovna načina, prema: 1. paušalno utvrđenim prihodima 2. stvarnim prihodima 1.  Paušalno  Da bi preduzetnik bio paušalno oporezovan, osnovni uslov […]
Porez na imovinu

Porez na imovinu (fizičkih lica)

Da bi se utvrdio porez na imovinu fizičkog lica koristi se nekoliko propisa. Utvrđivanje poreza najslikovitije je objasniti po koracima, odnosno kroz navođenje propisa koji se […]