Stručni saveti
Porezi preduzetnika

Porez na poklon izmedju deteta i roditelja

U praksi se često dešava da deca roditeljima poklanjaju stanove, zemljište, lokale, automobile… jednom rečju sve ono što nazivamo apsolutnim pravima. Namere mogu biti raznolike, međutim […]

Porez na prenos apsolutnih prava- obrazac

Nakon kuprodaje nekretnine ili vozila, građani su u obavezi da podnesu poresku prijavu za porez na prenos apsolutnih prava. Ta poreska prijava nosi oznaku PPI-4 (http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/pravna-lica/poreske-prijave-i-obrasci.html) […]

Porez na poklon nepokretnosti

Podneblje u kojem živimo ne prihvata činjenicu da je u određenim slučajevima potrebno platiti porez ukoliko se poklanja nepokretnost, odnosno na to se gleda kao na […]

Zastarelost poreskog duga – porez na imovinu

Građanima je oduvek bila interesantna tema zastarelosti poreskog duga, međutim za ostvarivanje ovog prava (koje je zakonom zagarantovano) potrebno je bar solidno poznavati materiju, jer je […]

Godišnji porez na dohodak građana 2019 neoporezivi iznos

Svako ko je bar jednom popunjavao poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana, popularnije nazvan ukupan prihod građana, susreo se sa pojmom neoporezivi iznos. U […]