Godišnji porez na dohodak građana 2019 neoporezivi iznos
Godišnji porez na dohodak građana 2019 kalkulator
Zastarelost poreskog duga – porez na imovinu

Godišnji porez na dohodak građana 2019 neoporezivi iznos

Svako ko je bar jednom popunjavao poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana, popularnije nazvan ukupan prihod građana, susreo se sa pojmom neoporezivi iznos. U čemu je suština? Svako ko želi da izračuna da li mora da plati godišnji porez na dohodak građana zapravo upoređuje svoje godišnje prihode sa tim neoporezivim iznosom i dolazi do zaključka da li je prekoračio tu “čarobnu granicu” ili ne. Neoporeziv iznos je ustvari iznos koji je odredila država za određenu godinu i svako ko tu granicu (tj. neoporezivi iznos) premaši, u obavezi je da plati porez na ukupan prihod građana. Porez se plaća samo na onaj deo prihoda koji je premašio pomenutu granicu. Što više premašite granicu, više ćete platiti porez.

Za prihode (dohodak) u 2018. godini ta granica (cenzus ili neoporezivi iznos) je 2.470.644rsd. Poreska prijava PPDG-2R se podnosi do 15. maja 2019. godine za prihode ostvarene u 2018. godini. Interesantno je objasniti kako država dolazi do ovog neoporezivog iznosa svake godine. Vrlo je jednostavno. Naime, u pitanju je trostruki iznos prosečne godišnje zarade u Srbiji. Prvo se izračuna kolika je bila prosečna zarada na teritoriji Srbije isplaćena u 2018. godini pomnoži se sa tri i dobije se neoporezivi iznos. Konkretno za 2018. godinu proizlazi da je prosečna godišnja zarada bila 823.548rsd, a prosečna mesečna 68.629rsd. Međutim, u pravu je svako ko kaže da je prosto nemoguće da je u Srbiji prošle godine prosečna mesečna zarada bila toliko visoka – 68.629rsd. U pravu je zato što 68.629rsd nije neto zarada, odnosno ono što žargonski rečeno “možete staviti u džep”, već je to bruto 1 zarada koja u sebi osim onoga što “možete staviti u džep” sadrži porez i doprinose za socijalno osiguranje koji padaju na teret zaposlenog.

Kada govorimo o ukupnom prihodu građana treba reći da postoji još jedna granica. Ako vam prihodi pređu šestostruki iznos prosečne godišnje zarade u Srbiji, naravno da ćete platiti godišnji porez na dohodak građana, ali ne po stopi od 10% kao za prekoračenje trostrukog iznosa, već po stopi od 15%. Preciznije, stopa od 15% primeniće se samo na onaj deo prihoda koji premašuje navedeni šestostruki iznos (za 2018. godinu iznosi 4.941.288rsd), a za sav prihod u rasponu od trostrukog do šestostrukog iznosa primenjivaće se stopa od 10%.