Porez na poklon auta
Porez na imovinu – Beograd
Pomoć privredi (isplata minimalaca, odlaganje plaćanja akontacija…) usled pandemije COVID19

Porez na poklon auta

porez na poklon automobila

Poreski tretman poklanjanja automobila zavisi od toga ko poklanja, odnosno ko dobija poklon.

Ko dobija auto na poklon?

Ukoliko se poklanja u prvom naslednom redu, onda nema poreza. U praksi to znači ako otac pokloni auto svom detetu ili svojoj supruzi, niko neće morati da plati porez.
Međutim, stopa poreza na poklon iznosi 1,5% ako je u pitanju drugi nasledni red. Drugi nasledni red je kada sin ili ćerka poklanjaju svojim roditeljima ili braći i sestrama.

U svakom drugom slučaju plaća se porez na poklon po stopi od 2,5%.

Iz svega navedenog se može lako zaključiti da, ako se izuzmu prvi i drugi nasledni red, u svim preostalim slučajevima poreski tretman poklanjanja auta je isti. Svejedno je da li auto poklanjate stricu, dedi, komšiji ili potpunom strancu, svako od njih će morati da plati porez na poklon po stopi od 2,5%, a upravo toliko iznosi i stopa poreza na prenos apsolutnih prava.

Kako izračunati porez na poklon auta?
Kod računanja osnovice na koju se primenjuje poreska stopa, konsultuje se tablica koja se koristi u AMSS.
Moguće je da se osnovica koriguje isključivo ukoliko postoje bitna oštećenja na automobilu. Inače, obveznik plaćanja poreza je poklonoprimac, a ne poklonodavac i zato je potrebno voditi računa o jednom detalju – nadležnost filijale.
Ako se auto poklanja, nadležna filijala će se odrediti prema prebivalištu onoga ko poklon dobija, a ukoliko se auto prodaje, nadležna filijala se određuje prema prebivalištu prodavca.
Ovaj detalj je bitan zbog obaveze odlaska u nadležnu filijalu radi preuzimanja rešenja i uverenja o izmirenoj obavezi, što nije svejedno ako su kupac i prodavac, odnosno poklonodavac i poklonoprimac, iz različitih (udaljenih) gradova.

Ukoliko vam je pptrebna pomoć ili dodane informacije, tu smo za vas. Pozovite nas na 069/713-510 – vaš poreski savetnik.