Porez na imovinu – Beograd
Porezi preduzetnika
Porez na poklon izmedju deteta i roditelja
Porez na poklon auta

Porez na imovinu – Beograd

Porez na imovinu Beograd

Ukoliko želite da proverite da li vas je poreski organ ispravno oporezovao porezom na imovinu ili želite da izračunate koliko bi iznosio porez u vašem slučaju ako ste tek nabavili određenu nekretninu, skrećemo pažnju na nekoliko bitnih pojedinosti.
Prvo je potrebno da pogledate svoje poresko rešenje i utvrdite u koju zonu je svrstana vaša nekretnina (postoji kolona u rešenju u kojoj to piše). Da biste znali da li su vas svrstali u ispravnu zonu, pogledajte akt koji je donela Skupština Grada Beograda i koji se zove ODLUKA O ODREĐIVANjU ZONA I NAJOPREMLjENIJIH ZONA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU. Tu ćete pronaći svoju ulicu i lako utvrditi kojoj zoni pripadate.

Recimo, da vam se nekretnina nalazi u Surčinu i pripadate 4. zoni, sledeće što treba da proverite u poreskom rešenju je kolika je prosečna cena po m2 u 4. zoni (vidi se u posebnoj koloni u poreskom rešenju) i da li ona odgovara onome što piše u Odluci o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji Grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu, što je takođe akt koji donosi Skupština Grada. Istovremeno proverite da li je cena iz poreskog rešenja upravo za tu vrstu nekretnine koju imate, jer cena po m2 za zemljište, kuću u kojoj stanujete i garažu nije ista. U 4. zoni prosečna cena po m2 za kuću u kojoj se stanuje je 70.832rsd, za garažu je 33.682rsd, dok je za zemljište 3.776rsd. Zato vodite računa i o ovom “detalju”.

Na kraju proverite da li su ispravno primenjene olakšice. Jedna od njih je amortizacija. Smatra se da se nekretnina vremenom haba (propada), otuda se njena vrednost iz godine u godinu smanjuje. Praksa među poreskim organima u Beogradu je da vam za svaku godinu starosti smanje vrednost nekretnine za po 1%, a maksimalno do 40%. Umanjujući vrednost nepokrenosti, smanjuje se i osnovica za oporezivanje, tj. smanjuje vam se porez. U poreskom rešenju postoji posebna kolona u kojoj možete videti koja stopa amortizacije je primenjena u vašem slučaju od strane poreskog organa.