Porez na prenos apsolutnih prava- obrazac
Porez na poklon nepokretnosti
Porezi preduzetnika
Porez na poklon izmedju deteta i roditelja

Porez na prenos apsolutnih prava- obrazac

Nakon kuprodaje nekretnine ili vozila, građani su u obavezi da podnesu poresku prijavu za porez na prenos apsolutnih prava. Ta poreska prijava nosi oznaku PPI-4 (http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/pravna-lica/poreske-prijave-i-obrasci.html) i potrebno je da se podnese u roku od 15 dana od zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Neophodno je raščistiti jednu dilemu, a odnosi se na nadležnost filijale Poreske uprave, a sve zbog toga što građanin treba da zna kojoj filijali da podnese poresku prijavu. Nadležna filijala je ona na kojoj se nalazi nekretnina, odnosno ako je nekretnina na Novom Beogradu, nadležna je filijala na Novom Beogradu. Ukoliko se radi o prodaji (prenosu) automobila, onda je nadležna ona filijala gde se nalazi prebivalište prodavca. Kada je u pitanju porez na kapitalnu dobit, koji kao porez često prati porez na prenos apsolutnih prava, situacija oko nadležnosti je malo drugačija. Naime, ukoliko je nekretnina na Novom Beogradu, ali prodavac ima prebivalište na Paliluli, onda će se poreska prijava za kapitalnu dobit podneti filijali na Paliluli, a za porez na prenos apsolutnih prava, kao što je već konstatovano, filijali na Novom Beogradu.

Porez na prenos apsolutnih prava se plaća po stopi od 2,5% na osnovicu koju određuje Poreska uprava. Važno je napomenuti da iznos koji ste naveli u kupoprodajnom ugovoru može biti merodavan Poreskoj upravi pri određivanju osnovice jedino ukoliko nije niži od tržišne cene kvadrata. Zato vam se može desiti da je poreska osnovica veća od ugovorenog iznosa. Nekada je to opravdano, ali nekada nije. U situacijama kada nije opravdano i smatrate da je procenjena cena kvadratnog metra od strane Poreske uprave previsoka, potrebno je povesti računa o načinu na koji popunjavate poresku prijavu PPI-4, jer ako se ispravno popuni može se dočarati stvarno stanje u kojem se nalazi nekretnina i time sniziti poreska osnovica. Potrebno je samo navesti prave argumente u PPI-4.