Zastarelost poreskog duga – porez na imovinu
Godišnji porez na dohodak građana 2019 neoporezivi iznos
Porez na poklon nepokretnosti

Zastarelost poreskog duga – porez na imovinu

Građanima je oduvek bila interesantna tema zastarelosti poreskog duga, međutim za ostvarivanje ovog prava (koje je zakonom zagarantovano) potrebno je bar solidno poznavati materiju, jer je praksa pokazala da često dolazi do pogrešne interpretacije zastarevanja.

U narednih nekoliko rečenica pokušaćemo da maksimalno uprostimo i razjasnimo osnovne postavke zastarelosti kao poreske kategorije.

Razlikuju se dva osnovna slučaja:
Prvi je kada vam poreski organi svake godine donose rešenje, dug se gomila, a vi ne plaćate. Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji apsolutna zastarelost nastaje nakon 10 godina. Ukoliko ste zaduženi i poreski organ ni posle 10 godina nije naplatio potraživanja, imate pravo da se pozovete na zastarevanje duga. Često se čuje da dug zastareva u roku od pet godina, što je delimično tačno. Kako? Pet godina je relativna zastarelost, odnosno do nje može doći ukoliko dugujete, a poreski organ ne preduzima ništa u tih pet godina da naplati to potraživanje od vas, međutim svaki pokušaj naplate, prekida zastarevanje i počinje novo računaje perioda od pet godina. Naravno, ostaje uslov da ukupan period ne može biti duži od 10 godina.
Drugi slučaj je kada vas poreski organ uopše ne prepoznaje kao poreskog obveznika i godinama vam ne donosi rešenje iz različitih razloga: neažurnost u vođenju evidencije, nakon ostavinske rasprave nije registrovano da ste naslednik, nekretnina se i dalje vodi na lice koje je preminulo, izgradili ste nekretninu, ali je niste prijavili i sl. U ovakvim situacijama bićete oporezovani za najviše pet godina unazad, jer zbog neznanja poreskih organa da uopšte postojite kao poreski obveznik, nisu ni mogli da preduzimaju bilo kakvu radnju sa ciljem prekidanja zastarevanja. Međutim, zbog eventualne naplate kamate, pokretanja prekršajnog postupka i pokušaja da budete oporezovani pod nepovoljnijim uslovima, smisleno je potražiti pomoć u ovakvim situacijama i ostvariti sve povoljnosti na koje imate pravo.