Porez na poklon nepokretnosti
Zastarelost poreskog duga – porez na imovinu
Porez na prenos apsolutnih prava- obrazac

Porez na poklon nepokretnosti

Podneblje u kojem živimo ne prihvata činjenicu da je u određenim slučajevima potrebno platiti porez ukoliko se poklanja nepokretnost, odnosno na to se gleda kao na nešto veoma neobično, čak i pomalo nejasno. Zašto bi se plaćao porez na nešto što se poklanja? Ako malo bolje razmislimo doći ćemo do zaključka da se verovatno nijedna nepokretnost u budućnosti ne bi prodavala, već bi svaka bila poklanjana, ukoliko se poklanjanje ne bi oporezivalo. Tačnije, prodaje bi se odvijale tako što bi kupac plaćao nepokretnost u kešu, dok bi u ugovoru uvek pisalo da je u pitanju poklon (da bi se izbegao porez). Da bi se takve malverzacije sprečile, danas je potpuno nebitno da li ste prodali ili poklonili nepokretnost nekom s kim niste u srodstvu. U oba slučaja poreski tretman će biti isti, u oba slučaja ćete platiti porez od 2,5% na tržišnu vrednost nepokretnosti.

Pošto smo utvrdili da se porez na poklon nepokretnosti plaća, postavlja se pitanje koji su to izuzeci. Zakon o porezima na imovinu razlikuje nasledne redove i upravo od njih zavisi poreski tretman poklona. Ukoliko je u pitanju prvi nasledni red, porez na poklon se ne plaća. Prvi nasledni red je kada suprug poklanja supruzi i obrnuto, odnosno kada roditelj poklanja svom detetu. U oba slučaja nema poreza na poklon, odnosno porez je jednak nuli. Kod drugog naslednog reda primenjuje se poreska stopa od 1,5%. To su situacije kada se nepokretnost poklanja roditeljima, odnosno braći i sestrama. U svim ostalim situacijama poklanjanja nepokretnosti poreski tretman je isti i primenjuje se poreska stopa od 2,5%.

Kod poklanjanja nepokretnosti potrebno je biti oprezan i voditi računa o porezu na kapitalnu dobit, porezu koji se vrlo često zaboravlja u ovakvim situacijama. Važno je znati da kod poreza na kapitalnu dobit nije svejedno da li ste nepokretnost stekli nasleđem ili tako što ste je dobili na poklon. Zato je dobro konsultovati se sa nekim ko sagledava širu sliku pri poklanjanju nepokretnosti i ko vam može reći kada postoji opasnost od nastanka kapitalnog dobitka, a kada ne. Na istom mestu možete potražiti objašnjenje kako poreski organi utvrđuju tržišnu vrednost poklonjene nepokretnosti, jer je ta vrednost ne samo osnovica kod poreza na poklon, već i direktno utiče na to da li će u konkretnom slučaju nastati porez na kapitalnu dobit i kolika će biti njegova visina.